اسلاید 4اسلاید 4 اسلاید 3اسلاید 3 اسلاید 2اسلاید 2 اسلاید 1اسلاید 1 تولید آلیاژهای مس با آنالیز و خواص مکانیکی مطابق استانداردتولید آلیاژهای مس با آنالیز و خواص مکانیکی مطابق استاندارد

محصولات ما

برخی مشتریان ما

ورق خودرو چهارمحال
ورق خودرو چهارمحال
فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان
پلمپین همدان
پلمپین همدان