تولید آلیاژهای مس با آنالیز و خواص مکانیکی مطابق استانداردتولید آلیاژهای مس با آنالیز و خواص مکانیکی مطابق استاندارد

محصولات مابرخی مشتریان ما

ورق خودرو چهارمحال
ورق خودرو چهارمحال
فولاد غرب آسیا
فولاد غرب آسیا
فولاد مبارکه سپاهان
فولاد مبارکه سپاهان
پلمپین همدان
پلمپین همدان
فولاد صنعت البرز
فولاد صنعت البرز
شرکت لورچ
شرکت لورچ